در داروخانه هم درســت مثل هر ســازمان دیگه ای  برای داشــتن بازده بالا و کارکرد مناسب به داشتن سیستم مدیریت قوی و کارامد نیاز است. داروخانه  به دلیل اینکه یک بنگاه اقتصادی هست و کار اصلی آن خدمات، مدیریتِ درستِ اقتصادی در موفقیت و خروجی داروخانه تأثیر خیلی خیلی مهمی دارد.

داشتن سیستم مدیریتی قوی، کارامد و متمرکز می تواند تنش ها و برخوردهای موجود در محیط را به شکل محسوسی کاهش داده یا حل و فصل آنها را ســاده تر و نظام مندتر کند، از به هدررفتن سرمایه های مادی، انسانی، زمانی و عاطفی در محیط داروخانه پیشگیری کند و مانع از بروز بسیاری از ناهماهنگی ها شود.

مدیریت شامل دو قسمت هست، که هرکدام اجزایی دارند که میتوانیم به‌صورت مفصل در مورد هرکدام صحبت کنیم.

ولی نکته مهم این هست که گرچه بنگاه اقتصادی کوچک ممکن است ساده بنظربیاید، و فکر کنید مدیریت آن با حداکثر ۴یا ۵ پرسنل کار سختی نیست.

ولی به دلیل اینکه قرار هست این بنگاه اقتصادی خروجی بهتری داشته باشد، طبیعتاً بهره‌وری بهتر زمانی انجام میشود که، مدیریت مالی، منابع انسانی، منابع داروخانه و… به بهترین نحو انجام گیرد.

مدیریت منابع داروخانه

مدیریت و اقداماتی که در داروخانه  ازنظر داروها، اقلام بهداشتی، تجهیزات پزشکی، آرایشی و…،باید انجام شود.

که بهترین بهره‌وری از فروش کسب شود.

بیشتر بدانید: مدیریت داروخانه در شرایط کروناویروس

مدیریت منابع انسانی در داروخانه

از آنجایی که داروخانه جز مشاغل خدماتی هست که، بیشترین تماس با ارباب‌رجوع، توسط پرسنل انجام میگیرد و احساسی که در مشتری‌ها ایجاد میشود وابسته به نحوه رفتار و عملکرد منابع انسانی  هست.

پس مدیریت پرسنل اهمیت زیادی دارد که در ادامه با پنج اصول مهم در منابع انسانی در داروخانه آشنا خواهید شد.

اصول پنج‌گانه مدیریت نیروی انسانی در داروخانه

انتخاب تعداد پرسنل (نه کم و نه زیاد)

توجه به توانایی و استعداد کارکنان و استفاده از منابع انسانی در جای درست

بیان مسئولیت‌ها،خواسته‌ها و انتظارات از کارکنان به‌صورت شفاف و واضح

اقتدار و انعطاف در مدیریت  نیروی انسانی. که این اصل کمک میکنه که افراد از  کار در کنار همدیگه لذت ببرند و درعین‌حال قوانین محکم رعایت شود.

آموزش مداوم به پرسنل در رابطه با مسئولیت‌های حرفه‌ای، مسائل ارتباطی و کارگروهی

تعداد پرسنل نباید آنقدر کم باشد که کار و وظیفه سنگینی روی افراد وجود داشته باشد و باعث خستگی شود.

با توجه به اینکه در داروخانه یک مواجه طولانی‌مدت با ارباب‌رجوع وجود دارد، و باید در بهترین حالت و کیفیت پاسخگویی وجود داشته باشه بنابراین خستگی و فرسودگی روی کیفیت پاسخگویی تأثیر زیادی میگذارد.

و اگر هم تعداد پرسنل بیش‌ازحد باشد باعث اتلاف وقت و انرژی و توانایی‌ها خواهدشد و همچنین هزینه‌ی زیادی به‌واسطه پرداخت حقوق باید پرداخت شود.

بیشتر بدانید: انبارداری، اصول و قواعد کلی داروخانه

و بر اساس تجربه همیشه زیاد کردن  تعداد پرسنل، باعث حل شدن مشکل نمیشود.

بلکه انتخاب درست افراد در جایگاه مناسب به مدیریت و افزایش بهره‌وری در داروخانه کمک میکند.

به‌عنوان‌مثال در هر شیفت باید مشخص شود که در ساعات پیک داروخانه چه تعدادی از پرسنل در کجا حضورداشته باشند و در ساعات خلوتی چه تعدادی باشند و مدیریت این موضوع هم از بابت پاسخگویی به مشتریان و هم مدیریت هزینه‌های داروخانه بسیار مهم است.


منبع: شهرآرا
لینک کوتاه مقاله: amajsaz.com/?p=10487