نحوه قرار دادن ماسک روی صورت و انداختن آن در سطل زباله پس از استفاده چه زمانی باید از ماسک استفاده کنیم؟ افراد سالمی که از بیماران تحت درمان کرونا ویروس مراقبت میکنند حتما باید از ماسک استفاده کنند. کسانی که سرفه یا عطسه می کنند ملزم به استفاده از