نحوه قرار دادن ماسک روی صورت و انداختن آن در سطل زباله پس از استفاده

استفاده صحیح از ماسک در مقابل کرونا - آماج ساز

چه زمانی باید از ماسک استفاده کنیم؟

افراد سالمی که از بیماران تحت درمان کرونا ویروس مراقبت میکنند حتما باید از ماسک استفاده کنند.
کسانی که سرفه یا عطسه می کنند ملزم به استفاده از ماسک هستند.
زمانی استفاده از ماسک برای شما موثر است که مرتبا دست های خود را بوسیله محلول های ضدعفونی و یا آب و صابون تمیز نگه دارید.
برای استفاده از ماسک باید نحوه صحیح استفاده و قرار دادن آن در سطح زباله را بدانید.
استفاده صحیح از ماسک در مقابل کرونا - آماج ساز
قبل از اینکه ماسک را روی صورت خود قرار دهید حتما دست های خود را با مواد ضدعفونی کننده یا آب و صابون پاک کنید.
استفاده صحیح از ماسک در مقابل کرونا - آماج ساز
بگونه ای دهان و بینی خود را با ماسک بپوشانید که هیچگونه آلودگی به چشم و بینی شما نرسد.
استفاده صحیح از ماسک در مقابل کرونا - آماج ساز
در هنگام استفاده از ماسک، حتی المقدور به ماسک دست نزنید، در غیر اینصورت حتما بعد از آن دست های خود را با مواد ضدعفونی کننده و یا آب و صابون بشویید.
استفاده صحیح از ماسک در مقابل کرونا - آماج ساز
ماسک روی صورتتان را از جلو بردارید، سپس آن را در سطل زباله دربسته بیندازید و دست های خود را ضدعفونی نمایید.
استفاده صحیح از ماسک در مقابل کرونا - آماج ساز