توصیه های مهم در مقابله با کرونا ویروس   مرتبا دست های خود را بشوییم دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و یا از ژل (مایع) الکلی برای ضدعفونی  و پاک کردن دست ها حتی اگر واضحا کثیف نیستند،  استفاده کنید. شستشوی دست ها با آب و