در این مقاله به بررسی طراحی و دکوراسیون داروخانه ای کوچک در شهر لودویگزبرگ آلمان می پردازیم. بطور قطع نمی توان گفت که این داروخانه به سبک مدرن کار شده اما این سبک، بیشترین شباهت ها را به نحوه طراحی این فضای تجاری دارد. که دلیل آن استفاده از خطوط