image
image
image
image
image
کارفرما:
داروخانه پارمیس
محل اجرای پروژه:
استان تهران، نیاوران، جمال آباد
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز

این داروخانه در جمال آباد نیاوران قراردارد که در سال ۹۰ پس از ساخت دکوراسیون در کارگاه به مدت ۳ روز نصب و راه اندازی گردید.

 

مجموع کارهای انجام شده در این سه روز:
جمع آوری  دارو ها و بسته بندی، تخریب دکورها و دیوارهای زاید، نصب سرامیک ۶۰*۶۰، سقف کاذب آرمسترانگ، نصب چراغ اف پ ال، کابل کشی برق، نصب دکوراسیون، چیدن داروها بطور تخصصی