image
image
image
image
image
image
image
image
کارفرما:
دکتر امیرابراهیمی
محل اجرای پروژه:
استان تهران، محدوده پاسداران
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز

این داروخانه در خیابان امیر ابراهیمی ساخته شد، زمان اجرا ۳۵ روز شامل سقف کاذب آرمسترانگ، پارکت کف، سیستم برق و تلفن همراه با تولید و نصب دکور