image
image
کارفرما:
دکتر شهپر
محل اجرای پروژه:
استان کیش
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:

این داروخانه در متراژ ۱۲۰ متری اجرا گردیده است.