image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
کارفرما:
داروخانه دکتر ساعتچی
محل اجرای پروژه:
تهران، پاسداران
سال اجرای پروژه:
پاییز ۱۴۰۲
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:

این داروخانه در متراژ ۱۰۰ متر و به سبک نئوکلاسیک طراحی و اجرا شده است.