image
image
image
image
image
image
image
کارفرما:
 دکتر رامین رادمنش
محل اجرای پروژه:
تهران / گیشا
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:

۲۵۰ متری / Grade A