image
image
image
کارفرما:
داروخانه دکتر جمالی
محل اجرای پروژه:
ساری
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:
متراژ داروخانه ۸۰ مترمربع