image
image
image
image
کارفرما:
داروخانه دارالشفا
محل اجرای پروژه:
تهران – ری
در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:

طراحی داروخانه با رویکرد معماری اسلامی و هماهنگی فرم و فضا