image
image
image
image
image
image
image
image
کارفرما:
داروخانه دکتر کلانتری
محل اجرای پروژه:
یزد
رفسجان
تاریخ اجرای پروژه:
در حال بروزرسانی..
پیمانکار:
شرکت مهندسی و معماری آماج ساز
توضیحات پروژه:

نصب در محل ۴ روزه

متراژ ۲۵۰ متر